Τίτλοι Νέων:
Έλληνες επιστήμονες κατά του γλαυκώματος. -- "Νέα επιστημονική μελέτη του Ελληνικού ..." -- 22 Φεβρουαρίου 2019
Πως επηρεάζει ο διαβήτης την όραση -- "Περισσότεροι από ένας στους δύο ..." -- 21 Φεβρουαρίου 2019
Οστεοαρθρίτιδα γόνατος: Είναι αποτελεσματικές οι ενέσιμες θεραπείες; -- "Βελτίωση των οδυνηρών συμπτωμάτων της ..." -- 20 Φεβρουαρίου 2019
Λεπτό έντερο: Ένοχο για τα αυτοάνοσα νοσήματα; -- "Η θεραπεία του συνδρόμου διαρρέοντος ..." -- 19 Φεβρουαρίου 2019
PRP: Μήπως το μυστικό της νεότητας κρύβεται στο … αίμα σας; -- "Την προσοχή της ιατρικής αισθητικής και ..." -- 18 Φεβρουαρίου 2019
Μέσα από το στόμα αφαιρείται πλέον ο θυροειδής. -- "Μέσα από το στόμα, χωρίς τομές και ..." -- 17 Φεβρουαρίου 2019
Πρωτοποριακή μελέτη Σουηδών ανοίγη νέους ορίζοντες στη Νευροχειρουργική -- "Νέα δεδομένα στην αντιμετώπιση σοβαρών ..." -- 16 Φεβρουαρίου 2019
Πρόγραμμα για την υγεία: αξιολογώντας το παρελθόν και βελτιώνοντας το μέλλον

Το 2o πρόγραμμα για την υγεία 2008-2013 αποδείχθηκε ένα χρήσιμο εργαλείο για την περαιτέρω ανάπτυξη και διευκόλυνση της υλοποίησης της πολιτικής της ΕΕ στον τομέα της υγείας. Βοήθησε τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν καίρια ζητήματα υγείας με τη χρηματοδότηση του καθορισμού και της διάδοσης ορθών πρακτικών βασισμένων σε πληροφορίες και αποδεικτικά στοιχεία.

Αυτό είναι το συμπέρασμα εξωτερικής ανεξάρτητης εκ των υστέρων αξιολόγησης, τα αποτελέσματα της οποίας παρουσιάζονται στην έκθεση της Επιτροπής, που εγκρίθηκε αυτήν την εβδομάδα και διαβιβάστηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή Περιφερειών.

Η αξιολόγηση επιβεβαιώνει την καταλληλότητα του 2ου προγράμματος για την υγεία: το πρόγραμμα στήριξε την πολιτική της ΕΕ στον τομέα της υγείας καθώς και τις εθνικές προτεραιότητες, κυρίως με τη χρηματοδότηση κοινών δράσεων, σχεδίων και συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, ενώ πέτυχε ποικίλα θετικά αποτελέσματα. Παράλληλα, η αξιολόγηση αναλύει διδάγματα του παρελθόντος που βοηθούν στην καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του δυναμικού των δράσεων που υλοποιούνται στο πλαίσιο του 3ου προγράμματος για την υγεία, ώστε να αυξηθεί ακόμη περισσότερο ο θετικός αντίκτυπος στις αντίστοιχες πολιτικές των κρατών μελών.  

Η αξιολόγηση αναγνωρίζει επίσης την πρόοδο που σημειώθηκε, στο πλαίσιο του 2ου προγράμματος για την υγεία, σε αρκετούς σημαντικούς τομείς πολιτικής, όπως οι σπάνιες ασθένειες, η ενίσχυση της ετοιμότητας και των ικανοτήτων για την αντιμετώπιση διασυνοριακών απειλών κατά της υγείας, οι πολιτικές πρόληψης των καρδιαγγειακών και άλλων χρόνιων νοσημάτων, η επαγρύπνηση όσον αφορά τη μεταμόσχευση οργάνων, η συλλογή δεδομένων στον τομέα της υγείας και η ανάπτυξη καινοτόμων εργαλείων για την αξιολόγηση των τεχνολογιών της υγείας, την ηλεκτρονική υγεία κ.λπ.

Ωστόσο, η αξιολόγηση επισημαίνει και ορισμένους τομείς στους οποίους θα μπορούσαν να επέλθουν βελτιώσεις ώστε το 3ο πρόγραμμα για την υγεία να έχει ακόμη μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία, όπως η σαφής σύνδεση με τις υφιστάμενες πρωτοβουλίες πολιτικής, ο σχεδιασμός της διάδοσης και της συνεχούς παρακολούθησης των δράσεων, η πρόταση εφικτών αλλαγών πολιτικής μεσοπρόθεσμα, η οριοθέτηση των δράσεων, ο σαφής καθορισμός των στόχων κάθε δράσης, μια εύλογη «λογική παρέμβασης» και η συμμετοχή όλων των σχετικών εταίρων. Αυτές και άλλες συστάσεις θα ληφθούν υπόψη για την περαιτέρω βελτίωση του τρέχοντος 3ου προγράμματος για την υγεία, το οποίο εισέρχεται τώρα στο τρίτο έτος εφαρμογής του.

Σύμφωνα με την έκθεση, το πρόγραμμα για την υγεία πρέπει να εστιάζει σε δράσεις που συνδέονται στενά με τις πρωτοβουλίες για την υγεία με σκοπό τη στήριξη των γενικότερων προτεραιοτήτων της Επιτροπής, τη συμπλήρωση των εθνικών στρατηγικών και την επίτευξη υψηλής προστιθέμενης αξίας σε επίπεδο ΕΕ. Πρέπει να επιδιώκει συνέργειες με άλλα προγράμματα της ΕΕ στον τομέα της υγείας και να ενθαρρύνει τη συμμετοχή όλων των κρατών μελών καθώς και τρίτων χωρών που μοιράζονται τις ίδιες αρχές και αξίες για την υγεία και που επιθυμούν να συμμετέχουν στις κοινές μας προσπάθειες.

Η Επιτροπή εργάζεται τώρα με πιο στοχευμένο τρόπο για την επίτευξη ουσιαστικών αποτελεσμάτων παρά τις δυσκολίες που υπάρχουν στην ιεράρχηση των προτεραιοτήτων, ιδίως όταν τα διαθέσιμα κονδύλια είναι περιορισμένα, και με γνώμονα την ανάγκη εξασφάλισης της βιωσιμότητας των δράσεων και των αποτελεσμάτων τους. Για τον σκοπό αυτό, δημιουργήθηκαν δείκτες για την παρακολούθηση της υλοποίησης των στόχων και την τακτική αναφορά των επιτυχιών και αποτυχιών.

Έχουμε ήδη ξεκινήσει δίνοντας έμφαση στη μεταφορά των γνώσεων και τη διάδοση των αποτελεσμάτων του προγράμματος με σκοπό την αποτελεσματική χρησιμοποίησή τους από τα κράτη μέλη. Συνεργαζόμαστε με τους εταίρους μας στενότερα παρά ποτέ, επικοινωνούμε καλύτερα και συχνότερα μεταξύ μας και προωθούμε τα αποτελέσματα και τα οφέλη του προγράμματος για την υγεία.

 

του John F. Ryan, ασκούντος καθήκοντα Διευθυντή στη Γενική Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

ΠΗΓΗ : Ε.Ε.-ΥΓΕΙΑ

Χορηγίες επικοινωνίας του Life Club

Δημοφιλή Άρθρα

Έλληνες επιστήμονες κατά

Νέα επιστημονική μελέτη του Ελληνικού Κέντρου

+ View

Πως επηρεάζει ο διαβήτης

Περισσότεροι από ένας στους δύο πάσχοντες από

+ View

Οστεοαρθρίτιδα γόνατος:

Βελτίωση των οδυνηρών συμπτωμάτων της

+ View

Λεπτό έντερο: Ένοχο για

Η θεραπεία του συνδρόμου διαρρέοντος εντέρου

+ View

PRP: Μήπως το μυστικό

Την προσοχή της ιατρικής αισθητικής και πλαστικής

+ View

Μέσα από το στόμα

Μέσα από το στόμα, χωρίς τομές και αντιαισθητικά

+ View

Πρωτοποριακή μελέτη

Νέα δεδομένα στην αντιμετώπιση σοβαρών

+ View

Νέο «όπλο» ενάντια στην

Ο ιδρώτας εκκρίνεται από τους ιδρωτοποιούς αδένες

+ View

Ενδιαφέροντα

Νόσος των ...

Διαστάσεις «επιδημίας» έχει πάρει τα τελευταία ...

+ View

Οικονομική Ανακαίνιση ...

Τις τελευταίες δεκαετίες, η εξέλιξη της ...

+ View

Η αντιμετώπιση των ...

Οι ασθενείς με σπάνιες νόσους υποφέρουν συχνά ...

+ View

Κάρτα Μέλους

 

karta

Ατομική Ετήσια Συνδρομή Μέλους
με κάρτα για 1 Άτομο
ΜΟΝΟ 60€ ΕΤΗΣΙΩΣ

Οικογενειακή Ετήσια Συνδρομή Μέλους
με κάρτες για όλη την οικογένεια
ΜΟΝΟ 100€ ΕΤΗΣΙΩΣ

Εγγραφή τώρα

Προϋποθέσεις:
1. Η εγγραφή του κύριου μέλους στην υπηρεσία γίνεται δεκτή για άτομα μεγαλύτερα των 18 ετών
2. Αποδοχή των όρων χρήσης της συνδρομής στο www.life.net.gr  και των όρων χρήσης της Kάρτας Yγείας & Eυεξίας Life.

Συνέδρια

“Στη Θεσσαλονίκη το ...

Σε λιγότερο από ένα μήνα η Θεσσαλονίκη υποδέχεται ένα από ...

«Η Υγεία ως Ανθρώπινο ...

Aπό τον Τομέα Υγείας – Νοσηλευτικής και Μαιευτικής με ...

1ο ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ...

MEDITERRANEAN COLLEGE 1ο ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ...

Ιατρική της Άθλησης στον ...

Το Εργαστήριο Αθλητιατρικής του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής ...

Πρώτες βοήθειες Επιλογές

Δόντια: Πρώτες βοήθειες ...

Η στοματική κοιλότητα καλύπτει μόλις το 1% του ανθρώπινου ...

Πρώτες βοήθειες

Ορισμός Πρώτη Βοήθεια είναι η άμεση και προσωρινή φροντίδα ...

Κακώσεις Αρθρώσεων - ...

Κακώσεις Αρθρώσεων Οι αρθρώσεις σχηματίζονται από την ένωση ...

Δηλητηριάσεις

Δηλητήριο είναι κάθε ουσία που μπορεί να εισέλθει στον ...

  • Prev
  • Συνεργάτες - Πάροχοι
Scroll to top