Τίτλοι Νέων:
Προστάτης: Ποιες εγχειρήσεις γίνονται για την καλοήθη υπερπλασία -- "Η διόγκωση του προστάτη αποτελεί μία ..." -- 09 Δεκεμβρίου 2018
Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η εκστρατεία ενημέρωσης για τον ιό HIV/AIDS -- "από την Gilead Sciences Ελλάς και την ..." -- 08 Δεκεμβρίου 2018
Δωροεπιταγή διακοσίων ευρώ ( 200 € ) -- "Το MEDI FAMILY σε συνεργασία με το ..." -- 07 Δεκεμβρίου 2018
Αλλάζουν τα δεδομένα για τις ενδο-νοσοκομειακές λοιμώξεις και τις ουρολοιμώξεις; -- "Κοινός μηχανισμός προκλησης. Ελπίδα ..." -- 07 Δεκεμβρίου 2018
Χειρουργική ομάδα του πολυϊατρείο, Ιατρικής Μέριμνας Πρωτοβάθμιας Υγείας Medi ... -- "Ομάδα επίλεκτων ιατρών, με πολύχρονη ..." -- 06 Δεκεμβρίου 2018
SOS Καλπάζει ο καρκίνος του θυρεοειδούς -- "Σήμα κινδύνου για τον καρκίνο του ..." -- 05 Δεκεμβρίου 2018
Επιστημονική Διημερίδα του Διαβητολογικού Κέντρου του Metropolitan General για ... -- "Mε μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η ..." -- 04 Δεκεμβρίου 2018
Πρόγραμμα για την υγεία: αξιολογώντας το παρελθόν και βελτιώνοντας το μέλλον

Το 2o πρόγραμμα για την υγεία 2008-2013 αποδείχθηκε ένα χρήσιμο εργαλείο για την περαιτέρω ανάπτυξη και διευκόλυνση της υλοποίησης της πολιτικής της ΕΕ στον τομέα της υγείας. Βοήθησε τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν καίρια ζητήματα υγείας με τη χρηματοδότηση του καθορισμού και της διάδοσης ορθών πρακτικών βασισμένων σε πληροφορίες και αποδεικτικά στοιχεία.

Αυτό είναι το συμπέρασμα εξωτερικής ανεξάρτητης εκ των υστέρων αξιολόγησης, τα αποτελέσματα της οποίας παρουσιάζονται στην έκθεση της Επιτροπής, που εγκρίθηκε αυτήν την εβδομάδα και διαβιβάστηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή Περιφερειών.

Η αξιολόγηση επιβεβαιώνει την καταλληλότητα του 2ου προγράμματος για την υγεία: το πρόγραμμα στήριξε την πολιτική της ΕΕ στον τομέα της υγείας καθώς και τις εθνικές προτεραιότητες, κυρίως με τη χρηματοδότηση κοινών δράσεων, σχεδίων και συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, ενώ πέτυχε ποικίλα θετικά αποτελέσματα. Παράλληλα, η αξιολόγηση αναλύει διδάγματα του παρελθόντος που βοηθούν στην καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του δυναμικού των δράσεων που υλοποιούνται στο πλαίσιο του 3ου προγράμματος για την υγεία, ώστε να αυξηθεί ακόμη περισσότερο ο θετικός αντίκτυπος στις αντίστοιχες πολιτικές των κρατών μελών.  

Η αξιολόγηση αναγνωρίζει επίσης την πρόοδο που σημειώθηκε, στο πλαίσιο του 2ου προγράμματος για την υγεία, σε αρκετούς σημαντικούς τομείς πολιτικής, όπως οι σπάνιες ασθένειες, η ενίσχυση της ετοιμότητας και των ικανοτήτων για την αντιμετώπιση διασυνοριακών απειλών κατά της υγείας, οι πολιτικές πρόληψης των καρδιαγγειακών και άλλων χρόνιων νοσημάτων, η επαγρύπνηση όσον αφορά τη μεταμόσχευση οργάνων, η συλλογή δεδομένων στον τομέα της υγείας και η ανάπτυξη καινοτόμων εργαλείων για την αξιολόγηση των τεχνολογιών της υγείας, την ηλεκτρονική υγεία κ.λπ.

Ωστόσο, η αξιολόγηση επισημαίνει και ορισμένους τομείς στους οποίους θα μπορούσαν να επέλθουν βελτιώσεις ώστε το 3ο πρόγραμμα για την υγεία να έχει ακόμη μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία, όπως η σαφής σύνδεση με τις υφιστάμενες πρωτοβουλίες πολιτικής, ο σχεδιασμός της διάδοσης και της συνεχούς παρακολούθησης των δράσεων, η πρόταση εφικτών αλλαγών πολιτικής μεσοπρόθεσμα, η οριοθέτηση των δράσεων, ο σαφής καθορισμός των στόχων κάθε δράσης, μια εύλογη «λογική παρέμβασης» και η συμμετοχή όλων των σχετικών εταίρων. Αυτές και άλλες συστάσεις θα ληφθούν υπόψη για την περαιτέρω βελτίωση του τρέχοντος 3ου προγράμματος για την υγεία, το οποίο εισέρχεται τώρα στο τρίτο έτος εφαρμογής του.

Σύμφωνα με την έκθεση, το πρόγραμμα για την υγεία πρέπει να εστιάζει σε δράσεις που συνδέονται στενά με τις πρωτοβουλίες για την υγεία με σκοπό τη στήριξη των γενικότερων προτεραιοτήτων της Επιτροπής, τη συμπλήρωση των εθνικών στρατηγικών και την επίτευξη υψηλής προστιθέμενης αξίας σε επίπεδο ΕΕ. Πρέπει να επιδιώκει συνέργειες με άλλα προγράμματα της ΕΕ στον τομέα της υγείας και να ενθαρρύνει τη συμμετοχή όλων των κρατών μελών καθώς και τρίτων χωρών που μοιράζονται τις ίδιες αρχές και αξίες για την υγεία και που επιθυμούν να συμμετέχουν στις κοινές μας προσπάθειες.

Η Επιτροπή εργάζεται τώρα με πιο στοχευμένο τρόπο για την επίτευξη ουσιαστικών αποτελεσμάτων παρά τις δυσκολίες που υπάρχουν στην ιεράρχηση των προτεραιοτήτων, ιδίως όταν τα διαθέσιμα κονδύλια είναι περιορισμένα, και με γνώμονα την ανάγκη εξασφάλισης της βιωσιμότητας των δράσεων και των αποτελεσμάτων τους. Για τον σκοπό αυτό, δημιουργήθηκαν δείκτες για την παρακολούθηση της υλοποίησης των στόχων και την τακτική αναφορά των επιτυχιών και αποτυχιών.

Έχουμε ήδη ξεκινήσει δίνοντας έμφαση στη μεταφορά των γνώσεων και τη διάδοση των αποτελεσμάτων του προγράμματος με σκοπό την αποτελεσματική χρησιμοποίησή τους από τα κράτη μέλη. Συνεργαζόμαστε με τους εταίρους μας στενότερα παρά ποτέ, επικοινωνούμε καλύτερα και συχνότερα μεταξύ μας και προωθούμε τα αποτελέσματα και τα οφέλη του προγράμματος για την υγεία.

 

του John F. Ryan, ασκούντος καθήκοντα Διευθυντή στη Γενική Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

ΠΗΓΗ : Ε.Ε.-ΥΓΕΙΑ

Χορηγίες επικοινωνίας του Life Club

Δημοφιλή Άρθρα

Προστάτης: Ποιες

Η διόγκωση του προστάτη αποτελεί μία από τις

+ View

Με μεγάλη επιτυχία

από την Gilead Sciences Ελλάς και την Ελληνική

+ View

Αλλάζουν τα δεδομένα για

Κοινός μηχανισμός προκλησης. Ελπίδα μείωσης τους.

+ View

Χειρουργική ομάδα του

Ομάδα επίλεκτων ιατρών, με πολύχρονη εμπειρία,

+ View

SOS Καλπάζει ο καρκίνος

Σήμα κινδύνου για τον καρκίνο του θυρεοειδούς

+ View

Επιστημονική Διημερίδα

Mε μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η

+ View

Τρίποντα αγάπης στο

Ένας αγώνας μπάσκετ διαφορετικός από τους άλλους

+ View

Ενδιαφέροντα

Αποτελεσματικές ...

Οι πολίτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση προσβλέπουν σε ...

+ View

Σπούδασε Λογοθεραπεία ή ...

Αξιοποίησε σήμερα επιδότηση 40% στα δίδακτρα ...

+ View

Για μια καλύτερη πρόληψη ...

Η επιβάρυνση από τις χρόνιες ασθένειες είναι ...

+ View

Κάρτα Μέλους

 

karta

Ατομική Ετήσια Συνδρομή Μέλους
με κάρτα για 1 Άτομο
ΜΟΝΟ 60€ ΕΤΗΣΙΩΣ

Οικογενειακή Ετήσια Συνδρομή Μέλους
με κάρτες για όλη την οικογένεια
ΜΟΝΟ 100€ ΕΤΗΣΙΩΣ

Εγγραφή τώρα

Προϋποθέσεις:
1. Η εγγραφή του κύριου μέλους στην υπηρεσία γίνεται δεκτή για άτομα μεγαλύτερα των 18 ετών
2. Αποδοχή των όρων χρήσης της συνδρομής στο www.life.net.gr  και των όρων χρήσης της Kάρτας Yγείας & Eυεξίας Life.

Συνέδρια

“Στη Θεσσαλονίκη το ...

Σε λιγότερο από ένα μήνα η Θεσσαλονίκη υποδέχεται ένα από ...

«Η Υγεία ως Ανθρώπινο ...

Aπό τον Τομέα Υγείας – Νοσηλευτικής και Μαιευτικής με ...

1ο ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ...

MEDITERRANEAN COLLEGE 1ο ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ...

Ιατρική της Άθλησης στον ...

Το Εργαστήριο Αθλητιατρικής του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής ...

Πρώτες βοήθειες Επιλογές

Δόντια: Πρώτες βοήθειες ...

Η στοματική κοιλότητα καλύπτει μόλις το 1% του ανθρώπινου ...

Κακώσεις Αρθρώσεων - ...

Κακώσεις Αρθρώσεων Οι αρθρώσεις σχηματίζονται από την ένωση ...

Δηλητηριάσεις

Δηλητήριο είναι κάθε ουσία που μπορεί να εισέλθει στον ...

Πρώτες Βοήθειες για ...

Γενικά για τις αιμορραγίες Αιμορραγία είναι η διαφυγή αίματος ...

  • Prev
  • Συνεργάτες - Πάροχοι
Scroll to top